Arkiv

Arkiv för ‘turism’ Kategori

De bäst bevarade öarna i världen – värda ekoturism

december 28th, 2009 Comments off
Vackra Isle of Skye, Skottland

Vackra Isle of Skye, Skottland

Bra lista som visar att karga utsatta öar inte slits av turism på samma sätt. Kan kanske vara värt en reflektion? Här finns det en hel del att upptäcka även om man bör packa regnstället, det finns naturlig anledning varför vissa öar är gröna.

1. Färöarna, Danmark
2. Azorerna, Portugal
3. Lofoten, Norge
4. Shetlandsöarna, Skottland
5. Chiloé, Chile
6. Isle of Skye, Skottland – bilden
7. Kangaroo Island, Australien
8. Kangaroo Island, Australien
9. Island
10. Molokai, Hawaii, USA

Turistnäringen växer – i Sverige

februari 1st, 2008 Inga kommentarer

Allt fler turister besöker vårt vackra Sverige. Under 2007 var upptäckarstorleken enorm eftersom då stod utländska besökare för mer än elva miljoner övernattningar, vilket är en ökning med drygt 2 procent jämfört med året innan. En bra jämförande siffra är att utländska besökare bidrog med utländsk valuta till ett högre exportvärde än exporten av svenska personbilar! Även boendeintäkterna på hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser nådde högre nivåer än någonsin, och med en tioprocentig ökning steg intäkterna till över 18 miljarder kronor ifjol, alltså 18 000 000 000 kronor! Fördelat på storstäder och vildmark (Sarek, se bilden) så finns det en ännu större potential i detta.

Sedan 1991 har vi i vårt avlånga land lämnat det regelstyrda DDR-Sverige bakom oss och blivit alltmer globaliserat. (Kom ihåg att man inte fick sitta ute på restauranger och caféer tidigare p g a sjuka lagar och förordningar). Sedan vi fick ett öppnare sinne har den utländska turismen till Sverige ökat med 100 procent. Tillväxten i Sverige har därmed varit betydligt bättre än för resandet i Europa som helhet. Enligt FN-organet World Tourism Organization har Europa-resandet ökat med drygt 80 procent. Utvecklingen i Sverige ligger på nästan samma nivå som för det internationella resandet i världen, där en stark tillväxt i Mellanöstern och Asien bidragit till en total ökning på drygt 100 procent under motsvarande period.

Totalt noterades 48,6 miljoner gästnätter under 2007, vilket är en ökning med 2 procent. Flest övernattningar registrerades i Stockholms län med 9,3 miljoner gästnätter, en ökning med 5,2 procent. Därefter kom Västra Götaland med drygt 7,8 miljoner och Skåne med drygt 4,6 miljoner gästnätter. Störst procentuell utveckling noterades i Västerbottens län.

Nu blir den stora utmaningen att hitta långsiktiga lösningar för ett miljövänligare resande. Det kan bara ske inom ramen för internationella samarbeten och regelverk.